نیاد بین المللی پیشگیری وکنترل دیابت ایرانیان یک سازمان مردم نهاد و سازمان خیریه است که تحت نظارت بهزیستی کشور در سال1384 تأسیس و با الهام ازآموزه های دینی و اعتقادی خیرخواهانه ‌خیرین‌ و هیأت امناء اش بنا نهاده شده و با توسعه خدمات در زمینه:حمایت،کمک رسانی، پیشگیری ،کنترل، درمان، آموزش و بالا بردن سطح آگاهی عمومی با بهره گیری از روشهای نوین ، خدمات‌ گسترده ای ‌را در خدمت رسانی به بیماران ساماندهی می نماید.

چه خبر ؟

 آمار انجمن بنیاد بین المللی پیشگیری و کنترل دیابتآمار انجمن

تعداد پست ها : 7 , اعضای انجمن : 56 , اعضای فعال : 56